तू सलवार खाली काय घातले आहेस? जेव्हा IAS इंटरव्युव मध्ये या मुलीला विचारला होता हा प्रश्न, यावर मुलीचे उत्तर ऐकताच अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली…

मित्रांनो, IAS किंवा IPS अधिकारी बनने ही काही छोटी गोष्ट नाही.Read More…